5. január 2017
Vstupné : free
Začiatok akcie : 21:00
6. január 2017
Vstupné : 3 eur
Začiatok akcie : 22:00
7. január 2017
Vstupné : 5-6 eur
Začiatok akcie : 19:00
12. január 2017
Začiatok akcie : 20:00
13. január 2017
Začiatok akcie : 20:00
14. január 2017
Vstupné : 6 eur
Začiatok akcie : 23:00
20. január 2017
Začiatok akcie : 20:00
21. január 2017
Začiatok akcie : 20:00
22. január 2017
Začiatok akcie : 19:00
26. január 2017
Vstupné : dobrovoľné
Začiatok akcie : 20:00
27. január 2017
Vstupné : 12 až 22 eur
Začiatok akcie : 21:00
28. január 2017
Vstupné : 12 až 22 eur
Začiatok akcie : 21:00
30. január 2017
Začiatok akcie : 20:00
1. február 2017
Vstupné : 7 eur
Začiatok akcie : 20:00
2. február 2017
Vstupné : 3/5 eur
Začiatok akcie : 21:00
3. február 2017
Vstupné : 7 eur
Začiatok akcie : 20:00
4. február 2017
Začiatok akcie : 21:00
8. február 2017
Vstupné : 6 eur
Začiatok akcie : 19:00
9. február 2017
Začiatok akcie : 19:30
10. február 2017
Začiatok akcie : 19:00
11. február 2017
Začiatok akcie : 22:00
12. február 2017
Začiatok akcie : 17:00
13. február 2017
Vstupné : 0 / 3 eur
Začiatok akcie : 22:00
14. február 2017
Začiatok akcie : 20:00
15. február 2017
Vstupné : 6 eur / 8 eur
Začiatok akcie : 20:00
16. február 2017
Začiatok akcie : 20:00
17. február 2017
Začiatok akcie : 19:00
18. február 2017
Začiatok akcie : 22:00
19. február 2017
Začiatok akcie : 20:00
21. február 2017
Začiatok akcie : 20:00
22. február 2017
Začiatok akcie : 19:00
24. február 2017
Začiatok akcie : 22:00
25. február 2017
Začiatok akcie : 21:00
27. február 2017
Vstupné : 6 eur
Začiatok akcie : 20:00
2. marec 2017
Vstupné : dobrovoľné
Začiatok akcie : 19:00
3. marec 2017
Začiatok akcie : 20:00
5. marec 2017
Začiatok akcie : 19:00
7. marec 2017
Vstupné : 2 eur
Začiatok akcie : 22:00
9. marec 2017
Začiatok akcie : 21:00
10. marec 2017
Začiatok akcie : 22:00
11. marec 2017
Začiatok akcie : 22:00
12. marec 2017
Začiatok akcie : 19:00
13. marec 2017
Vstupné : 4 eur
Začiatok akcie : 21:00
17. marec 2017
Začiatok akcie : 22:00
18. marec 2017
Začiatok akcie : 21:00
20. marec 2017
Začiatok akcie : 20:00
21. marec 2017
Vstupné : 4 / 5 eur
Začiatok akcie : 20:30
24. marec 2017
Začiatok akcie : 22:00
25. marec 2017
Vstupné : 5 eur
Začiatok akcie : 20:00
27. marec 2017
Začiatok akcie : 20:00
31. marec 2017
Začiatok akcie : 22:00
1. apríl 2017
Vstupné : 5 eur
Začiatok akcie : 20:00
3. apríl 2017
Vstupné : 12 eur / 15 eur
Začiatok akcie : 20:00
4. apríl 2017
Vstupné : 5 eur
Začiatok akcie : 19:00
5. apríl 2017
Začiatok akcie : 20:00
7. apríl 2017
Začiatok akcie : 22:00
8. apríl 2017
Začiatok akcie : 22:00
9. apríl 2017
Vstupné : 4 - 6 eur
Začiatok akcie : 20:00
10. apríl 2017
Začiatok akcie : 20:00
11. apríl 2017
Vstupné : 5 eur
Začiatok akcie : 20:00
13. apríl 2017
Začiatok akcie : 22:00
14. apríl 2017
Vstupné : 5 eur
Začiatok akcie : 19:00
15. apríl 2017
Začiatok akcie : 22:00
19. apríl 2017
Začiatok akcie : 20:00
20. apríl 2017
Vstupné : 5 € - 7 €
Začiatok akcie : 21:00
21. apríl 2017
Začiatok akcie : 22:00
24. apríl 2017
Začiatok akcie : 20:00
26. apríl 2017
Vstupné : 7 - 8 eur
Začiatok akcie : 20:00
27. apríl 2017
Začiatok akcie : 21:00
27. apríl 2017
Začiatok akcie : 19:00
28. apríl 2017
Začiatok akcie : 22:00
29. apríl 2017
Začiatok akcie : 21:00
30. apríl 2017
Začiatok akcie : 20:00
5. máj 2017
Vstupné : 7 / 10 eur
Začiatok akcie : 20:00
6. máj 2017
Vstupné : free
Začiatok akcie : 17:00
7. máj 2017
Začiatok akcie : 16:00
11. máj 2017
Vstupné : free
Začiatok akcie : 18:00
12. máj 2017
Vstupné : 6 eur / 7 eur
Začiatok akcie : 22:00
13. máj 2017
Začiatok akcie : 19:00
14. máj 2017
Vstupné : free
Začiatok akcie : 18:00
16. máj 2017
Vstupné : 5 eur
Začiatok akcie : 20:00
17. máj 2017
Vstupné : 5 eur
Začiatok akcie : 20:00
18. máj 2017
Začiatok akcie : 20:00
19. máj 2017
Začiatok akcie : 20:00
20. máj 2017
Začiatok akcie : 20:00
21. máj 2017
Začiatok akcie : 20:00
23. máj 2017
Začiatok akcie : 19:00
24. máj 2017
Vstupné : 6 eur
Začiatok akcie : 21:00
26. máj 2017
Začiatok akcie : 21:00
27. máj 2017
Začiatok akcie : 20:00
27. máj 2017
Vstupné : free
Začiatok akcie : 18:00
28. máj 2017
Vstupné : free
Začiatok akcie : 18:00
29. máj 2017
Vstupné : 5 eur
Začiatok akcie : 20:00
30. máj 2017
Vstupné : free
Začiatok akcie : 18:00
31. máj 2017
Začiatok akcie : 20:00
1. jún 2017
Začiatok akcie : 21:00
2. jún 2017
Vstupné : 6 eur
Začiatok akcie : 21:00
3. jún 2017
Vstupné : 6 eur
Začiatok akcie : 20:30
4. jún 2017
Začiatok akcie : 20:00
7. jún 2017
Vstupné : free
Začiatok akcie : 20:00
8. jún 2017
Začiatok akcie : 19:00
9. jún 2017
Začiatok akcie : 22:00
11. jún 2017
Začiatok akcie : 20:00
13. jún 2017
Začiatok akcie : 20:00
14. jún 2017
Začiatok akcie : 20:00
16. jún 2017
Začiatok akcie : 22:00
17. jún 2017
Vstupné : 5 eur
Začiatok akcie : 21:00
19. jún 2017
Vstupné : dobrovoľné
Začiatok akcie : 19:30
21. jún 2017
Vstupné : dobrovoľné
Začiatok akcie : 18:00
22. jún 2017
Vstupné : free
Začiatok akcie : 18:00
23. jún 2017
Začiatok akcie : 18:00
24. jún 2017
Začiatok akcie : 21:00
25. jún 2017
Začiatok akcie : 20:00
27. jún 2017
Vstupné : free
Začiatok akcie : 18:00
28. jún 2017
Začiatok akcie : 21:00
30. jún 2017
Vstupné : 10 eur
Začiatok akcie : 20:00
1. júl 2017
Začiatok akcie : 23:00
3. júl 2017
Vstupné : 5 / 3 eur
Začiatok akcie : 20:00
4. júl 2017
Vstupné : vstup voľný
Začiatok akcie : 18:00
7. júl 2017
Začiatok akcie : 20:00
8. júl 2017
Začiatok akcie : 20:00
12. júl 2017
Vstupné : free
Začiatok akcie : 18:00
13. júl 2017
Začiatok akcie : 18:00
14. júl 2017
Začiatok akcie : 20:00
15. júl 2017
Vstupné : 3 eur
Začiatok akcie : 21:00
15. júl 2017
Vstupné : 5 eur
Začiatok akcie : 12:30
17. júl 2017
Vstupné : 5 eur
Začiatok akcie : 20:00
21. júl 2017
Vstupné : dobrovoľné
Začiatok akcie : 21:00
28. júl 2017
Začiatok akcie : 20:00
V tomto mesiaci neboli žiadne párty
19. september 2017
Vstupné : 10 / 12 eur
Začiatok akcie : 20:00
11. október 2017
Začiatok akcie : 20:00
18. október 2017
Začiatok akcie : 19:30
V tomto mesiaci neboli žiadne párty
V tomto mesiaci neboli žiadne párty