Elektronický večer Študentského festivalu súčasnej hudby Orfeus sa uskutoční 24. októbra 2014 vo Fuge.

 

orfeus2013dance

 

Ide o prezentáciu hudobných diel študentov HTF VŠMU v spolupráci s ostatnými slovenskými a zahraničnými školami (Banská Bystrica, Viedeň, Budapešť, Brno, Praha, Poľsko) so zameraním na súčasnú tvorbu mladých skladateľov v konfrontačnom dialógu v kontexte s dielom vybranej skladateľskej osobnosti.

 

15. ročník je venovaný slovenskému skladateľovi a pedagógovi HTF VŠMU Deziderovi Kardošovi pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. V programe budú zahrnuté inštrumentácie skladieb D. Kardoša, premietanie filmu s hudbou D. Kardoša, prednáška, orchestrácie skladieb v podaní EnsembleSpectrum a iných v úzkej spolupráci s Filmovou fakultou, ale aj VŠVU (fotografia,grafika).