planetafest

 

Festival o životnom prostredí, zvieratách, prírode a ohrozených druhoch vo vzťahu k človeku. Mysli globálne, konaj lokálne, príď do Fugy 26.10. od 11:00!
  
One day festival on environment, animals, nature and endangered species in relation to humans. Think globally, act locally. Come and join us on Sunday, October 26th in Fuga, starting at 11am! 
(SCROLL DOWN FOR ENGLISH)
 

Nie je ti osud planéty ľahostajný a chceš vedieť viac o tom, čo ju ničí, trápi, alebo naopak ako jej pomôcť k spoločnej udržateľnej budúcnosti? Hľadáš spôsoby ako žiť šetrnejšie a zaujíma ťa, v akom globálnom priestore žiješ a čo preň môžeš spraviť? Príď na Fest Planéta, kde sa pod jednou strechou stretnú miestne i svetové projekty a aktivisti, ktorí pracujú pre budúcnosť “modrej planéty”.
 
Organizátorky v spolupráci s Fugou, ktorá štedro poskytla svoje priestory, pripravili jednodňový interaktívny workshop s výstavami umenia, fotografií, live tattoo priamo na mieste, premietaním dokumentov, info stánkami a debatami s hosťami na témy aktuálne a akútne pre človeka, planétu a jej ostatných obyvateľov. Nebude chýbať vegánske jedlo a vo večerných hodinách aj hudobný program a spoločná planetárna tancovačka.
 
Program (sleduj stránku pre ďalšie detaily a zmeny): 11:00 – 00:00
  
Výstavy:
Sam D´Cruz Photography “Window to the Wild”
Aslan Tattoo: “Karuna”
Lucy Hudec a Richard Santay a.k.a. LUaRI
Ján Husár: “Oceans in Peril”
(vystavované obrazy a fotografie si budete môcť kúpiť priamo na mieste)
 
Live tattoo: Aslan Tattoo

Infostánky: Greenpeace, 269CZ, Živica a ďalší

Vegan jedlo: Vegánske Hody, a ďalší

Časový harmonogram:
11:00 Otvorenie akcie a voľný program
11:30 Uvedenie akcie a výstav organizátorkami a krátka prezentácia vystavovaných setov prítomných umelcami 
12:00 Premietanie 
o FREELAND: Surviving Together Growing The Future (6 min. 31 s.; Thailand)
o The Last Elephants in Thailand; Michelle Mizner, Donald Tayloe; 40 min. 
12:50 Prezentácia a diskusia – Matúš Sirota: Afrika a pytliactvo 
13:45 Premietanie 
o Fin Free Thailand: What Shark Fin Really Tastes Of (4 min.)
o Ocean Artists Society: Call to Action; 2 min. 
o Ocean Artists Society: Reasons to Dance: Artists United for Manta Rays; 10 min. 
o Sharkwater; Rob Stewart; 89 min. 
15:30 Prezentácia a diskusia: Ján Husár – Oceans in Peril 
16:15 Premietanie
o The Cove; Louie Psihoyos & Mark Monroe; 92 min. 
17:45 Premietanie 
o 269 Izrael – video spoty z vypaľovania/demonštrácie
o 269CZ – video spoty z vypaľovania, Verejnej porážky alebo Dražby Otrokov
18:00 Prezentácia a diskusia: 269CZ – vegánstvo a oslobodenie zvierat (etika, súcit, zdravá strava) 
18:45 Premietanie 
o iTHINK Campaign – krátke spoty dohromady 4 min. 35 s. (FREELAND, Thailand)
o FREELAND & National Geographic: Exotics (52 min.)
20:00 Prednáška a diskusia: Greenpeace – o projekte Adoptuj si svoju včelu! 
21:00 – 00:00 Krepčíme v rytme planetárnych muzikantov, ktorých identita je zatiaľ prekvapením :) 
 
VSTUP JE VOĽNÝ s možnosťou dobrovoľného príspevku. Výťažok podporí lesoochranárske združenie VLK. 
 
Viac info tu: www.facebook.com/festplaneta

 
ENGLISH:
 
Are you concerned about the fate of our planet and would you like to know more about the issues, threats and also ways to help the planet to a common and sustainable future? Are you looking for choices to live less exploitatively, are you interested in the global space you live in and what you can do for it? Come and join us at Fest Planeta (Planet Festival), combining local and global projects and activists for a better future of the “blue planet”.
 
The organizers in cooperation with Fuga, which provided space for our free-of-budget event, prepared a one day, interactive workshop with exhibitions of art, photography, live tattoo on the spot, documentary-screening, NGO corner and debates with various guests on issues of concern for humans, planet and its other inhabitants. You won’t miss vegan food and the evening will evolve into a music planet festivity. 
 
Programme (keep checking the page and event on FB for more details and changes): 
 
11:00 – 00:00
 
Exhibitions:
Sam D´Cruz Photography “Window to the Wild”
Aslan Tattoo: “Karuna”
Lucy Hudec a Richard Santay a.k.a. LUaRI
Ján Husár: “Oceans in Peril”
(exhibited pieces will be up for sale on the spot) 
 
Live tattoo: Aslan Tattoo
 
NGO corner: Greenpeace, 269CZ, Živica 
 
Vegan food: Vegánske Hody 
 
11:00 Event opening and free roaming
11:30 Official event start and introduction of exhibitions by organizers with a short presentation of exhibited sets by artists present 
12:00 Film-Screening 
• FREELAND: Surviving Together Growing The Future (6 min. 31 s.; Thailand)
• The Last Elephants in Thailand; Michelle Mizner, Donald Tayloe; 40 min. 
12:50 Presentation and discussion – Matúš Sirota: Africa and poaching 
13:45 Film-Screening
• Fin Free Thailand: What Shark Fin Really Tastes Of (4 min.)
• Ocean Artists Society: Call to Action; 2 min. 
• Ocean Artists Society: Reasons to Dance: Artists United for Manta Rays; 10 min. 
• Sharkwater; Rob Stewart; 89 min. 
15:30 Presentation and discussion: Ján Husár – Oceans in Peril 
16:15 Film-Screening
• The Cove; Louie Psihoyos & Mark Monroe; 92 min. 
17:45 Film-Screening
• 269 Izrael – videos from public branding/demonstrations 
• 269CZ – videos from public branding, Public slaughter or Slave 
18:00 Presentation and discussion: 269CZ – veganism and animal liberation (ethics, compassion, healthy diet) 
18:45 Film-Screening
• iTHINK Campaign – short videos, altogether 4 min. 35 s. (FREELAND, Thailand)
• FREELAND & National Geographic: Exotics (52 min.)
20:00 Presentation and discussion: Greenpeace: Adopt a bee! Project 
21:00 – 00:00 Music festivity with fellow planetary musicians :)
 
ENTRANCE IS FREE and donation-based. Proceeds from donations will support Slovak NGO working for conservation of local forests and its wild species, VLK. 
 
More info here: www.facebook.com/festplaneta